Praktische info

Welke regels moet u naleven voor de bouw van uw veranda ?

Ga eerst bij het gemeentehuis na wat de geldende bouwvergunningen in uw gemeente zijn. Raadpleeg, indien nodig, ook het verkavelingsreglement voor vereisten betreffende kleur of materiaal.
Voor grondgebruiksplannen en stedenbouwkundige planning (voornamelijk residentiële gebieden) volstaat sinds 1 januari 2014 een gewone voorafgaandelijke verklaring bij uitbreidingswerkzaamheden tot 40m2 grondinname. Afhankelijk van de grootte (groter dan 40m²) is de tussenkomst van een architect vereist. VERANCO belast zich met uw dossier en neemt de vereiste stappen. U moet enkel uw dossier ondertekenen en aan uw gemeenthuis bezorgen.
Véranda à toit plat pour restaurant